Giới thiệu học liệu và chuyển đổi số, tích hợp công nghệ

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU FIVE STEPS OF ENGLISH 
VÀ SỐ HÓA, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ, TÍCH HỢP TRONG ROBOT

          Bộ tài liệu Five Steps of English được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo Quyết định số 2823/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2022 và thiết kế thành chương trình, giải pháp được số hóa trên nền tảng K12ONLINE của Viettel và tích hợp với công nghệ robot do Viện Nghiên Cứu Giáo Dục cấp giấy thẩm định chất lượng chương trình số 83/CV/ VNCGD ngày 31 tháng 12 năm 2021.

1. Quyết định và thẩm định

2. Giới thiệu và hình ảnh tài liệu. 

         Nội dung, tài liệu và giải pháp (5SE School) được xây dựng theo quan điểm toàn diện, tích hợp, “lấy trẻ làm trung tâm”. Các hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng Anh tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ theo phương châm giáo dục “chơi mà học, học bằng chơi”, được lồng ghép tích hợp thông qua các hoạt động hoạt động góc, vẽ, lập trình, toán học và giao tiếp trong các ngữ cảnh và hoạt động gần gũi, có ý nghĩa. Đặc biệt chương trình có sự phối hợp và đồng hành giữa nhà trường và gia đình một cách thường xuyên.

Tài liệu 3-4 tuổi tập 1: https://fliphtml5.com/vpefp/zofv

Tài liệu 3-4 tuổi tập 2: https://fliphtml5.com/vpefp/sdjo

Tài liệu 4-5 tuổi tập 1: https://fliphtml5.com/vpefp/huwc

Tài liêu 4-5 tuổi tập 2: https://fliphtml5.com/vpefp/vpod

Tài liệu 5-6 tuổi tập 1: https://fliphtml5.com/vpefp/mxhm

Tài liệu 5-6 tuổi tập 2: https://online.fliphtml5.com/vpefp/lrlp

 

3. Số hóa, ứng dụng công nghệ và tích hợp trong robot.   

   

         Là giải pháp khoa học, đột phá, hiện đại, sáng tạo, tiên phòng bao gồm: Website Dạy và học trực tuyến K12ONLINE; Robot, app Erobo, robot mTiny và bộ thẻ từ vựng, mẫu câu có gắn chip đọc tiếng Anh cho cả 2 robot; hệ thống video hướng dẫn tương tác tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, hệ thống video hướng dẫn cho giáo viên và phụ huynh đồng hành cùng con.