Đồng hành, đánh giá chất lượng và tổ chức ngày hội STEAM

KẾT HƠP VỚI GIÁO VIÊN TRUNG TÂM

Bước 1: Trẻ được ôn tập từ vựng và tương tác với các mẫu câu

Bước 2: Giáo viên giới thiệu robot giúp trẻ yêu thích và tò mò về bạn robot mới

Bước 3: Tổ chức hoạt động trò chơi với robot.