5. Kết nối vào trong App robot Erobo

1. HƯỚNG DẪN KẾT NỐI PHỤ HUYNH VÀO TRONG ROBOT.

    - Để kết nối phụ huynh vào robot đầu tiên phụ huynh cũng cần tài App Erobo và đăng ký một tài khoản.

    - Tiếp đến giáo viên sẽ Add tài khoản phụ huynh vào robot trên lớp bằng cách ấn "Thời gian biểu" -> "Cài đặt"

 - Bạn chọn "Quản lý robot"

    - Chọn "Người kết nối"

    - Chọn "Thêm người kết nối"

    - Cuối cùng là nhập số điện thoại phụ huynh dùng để đăng ký tài khoản sau đó ấn nút "Thêm"