3. Kết nối App với robot Erobo

Video hướng dẫn kết nối App với robot Erobo

Lưu ý: Trước khi kết nối App với robot Erobo các cô bật Blutooth + Vị trí của điện thoại lên trước.

Bước 1: Bật App Erobo để tìm kiếm mã robot

Bước 2: Nhấp vào mã robot để kết nối.

Bước 3: Nhập 4 số trên mặt robot

  

Bước 4: Quét Wifi và chọn Wifi cần kết nối cho robot

 

Bước 5: Nhập mật khẩu wifi nếu có cho robot -> Chọn "Kết nối"

Bước 6: Khi kết nối thành công hệ thống sẽ tự động hiển thị App điều khiển robot.