Hướng dẫn Erobo đọc Flashcard

HƯỚNG DẪN ROBOT ĐỌC FLASHCARD

Như các bạn đã biết, ngoài robot mTiny thì với robot Erobo cũng có khả năng đọc được các từ vựng Flashcard (FLC) nhờ chíp và mạch được gắn trên FLC và Erobo. Có một số lưu ý các bạn cần nắm để hiểu hơn về tính năng này:

 - Với không cần online vẫn có thể đọc được FLC.
 - Các audio của các tư vựng được mã hóa và đóng gói trong file "rfid", nằm trong thẻ nhớ của robot.
 - Erobo đọc được tất cả các từ vựng FLC mà không cần phải thay đổi nạp âm theo chủ đề hoặc Unit như robot mTiny
 - Nếu Erobo không đọc FLC bạn nên kiểm tra lại trong thẻ nhớ đã có file rfid chưa, nếu có rồi các bạn kiểm tra trên app âm lượng robot đang ở mức 8 trở lên hay chưa để điều chỉnh.
 - Nếu Erobo đọc sai FLC thì chúng ta nên chép lại các âm trong thư mục rfid theo đúng chương trình mà các bạn cần.