6. Đổi tên và Kết nối wifi robot Erobo

Lưu ý: Trước khi thực hiện thao tác kết nối wifi cho robot bạn cần bật Blutooth của điện thoại lên trước

Bước 1: Chọn Thời gian biểu -> Cài đặt

Bước 2: Chọn "Quản lý robot"

Bước 3: Chọn "Tên Robot" -> Đặt tên mà bạn cần đặt

Bước 4: Sau khi đặt tên robot xong bạn chọn mục "Wifi" để kết nối wifi cho robot

Bước 5: Chọn robot mà bạn đã đổi tên hoặc vẫn đang còn vẫn giữ nguyên mã

Bước 6: Bạn chọn "Quét Wifi" để tìm wifi bạn cần bắt

Bước 7: Chọn Wifi bạn cần kết nối

Bước 8: Điền mật khẩu wifi nếu có và bấm kết nối